Powered byInfoNET

Povezanost mesa i raka poznata više od jednog stoljeća

Dvije ogromne studije, NIH-AARP istraživanje iz 2009. godine, s pola milijuna sudionika, i istraživanje s Harvarda iz 2012. godine, s 120.000 sudionika, kao i mnoga druga istraživanja, pokazala su da ljudi koji jedu meso imaju veći rizik od smrti od raka. Uzročnici raka mogu biti visoko kancerogeni heterociklički amini koji nastaju prilikom pripremanja mesa te policiklički aromatski ugljikovodici, hem željezo ili nedostatak vlakana i pomanjkanje antioksidansa u mesu. Još su 24.9.1907. godine novine New York Times objavile članak 'Porast raka među ljudima koji jedu meso' u kojem opisuju sedmogodišnju epidemiološku studiju koja je pokazala da mesojedi imaju veći rizik od raka. Istraživanje se je posebno usredotočilo na useljenike koji su u SAD-u napustili svoju tradicionalnu prehranu, uglavnom temeljenu na namirnicama biljnog podrijetla, u korist mesne. Iako je potrošnja mesa u SAD-u otad porasla, od 2004. godine bilježi se pad konzumacije mesa svake godine za oko jedan posto. (pcrm.org)

Nike shoes | Klær Nike